Üzleti folyamatok újratervezése – BPR

Számtalan vállalkozás küszködik helytelenül vagy túldimenzionált módon megállapított célokkal, küldetéstudattal, vezetési-, szervezeti-, szervezési gondokkal, nem kellően átgondolt és elavult vállalati folyamatokkal, rosszul felépített vállalati hierarchiával, téves utasítási és delegálási rendszerrel, elhalasztott, de mégis szükséges vagy éppen értelmetlen innovációs beruházásokkal.

Minden ilyen esetben szükség van a vállalat meglévő üzleti és belső folyamatainak alapvető, mélyreható átgondolására és radikális újratervezésére annak érdekében, hogy a teljesítmény, a hatékonyság, a jövedelmezőség mértéke jelentős mértékű javulást, versenyképesség-növekedést mutasson. Célja az áttörés, a versenyképesség növelése a teljesítmény olyan kritikus mutatói terén, mint többek között a minőség, a kiszolgálás, a gyorsaság, a ráfordítások rendszere. A jól végrehajtott BPR a hatékonyság növekedésén keresztül a piaci pozíciók javulását vagy éppen megtartását eredményezheti.

A BPR leggyakoribb lépései

 • üzleti folyamatok feltérképezése, dokumentálása (process mapping)
 • hatáselemzések készítése
 • üzleti folyamatok hatékonyságának mérése, elemzése, a fejlesztési lehetőségek és irányok azonosítása
 • a stratégia, a célkoncepció, a jövőkép és a vállalati filozófia megalkotása
 • szervezeti és technológiai környezet illesztése
 • a folyamat(ok) kiválasztása
 • az adott folyamat megismerése, dokumentálása, elemzése
 • ötletgyűjtés a folyamat megváltoztatására, javítására
 • benchmarking
 • a folyamatterv megalkotása
 • az új (javított) folyamat programszerű megvalósítása, átültetése a gyakorlatba
 • a folyamat bevezetésének támogatása – kapcsolódó szabályzatok megalkotása és életbe léptetése
 • a folyamat monitorozása, finomhangolása
 • utólagos visszacsatoló ellenőrzés, visszacsatolási körök kialakítása (teljesítmény és/vagy hatékonyság) mérés
 • szervezeti működés fejlesztése
 • folyamat-outsourcing tanácsadás, program-management

Change Management

A vállalati, szervezeti, folyamat,- technikai,- technológiai,- célkitűzési,- értékelési,- és egyéb változások bevezetésének, megvalósításának egyik legfontosabb, ugyanakkor kritikus sikertényezője a hatékony változáskezelés (Change Management – CM), amelynek végig kell kísérnie a tanácsadás és az implementáció teljes folyamatát. A CM aktív és helyes alkalmazása hozzájárul a változások bevezetésével járó üzleti kockázat csökkentéséhez.

 

A változáskezelés célja, hogy a változások által érintett vezetők és dolgozók tudását, képességét és hajlandóságát a változás céljainak érdekében mozgósítsa, illetve az emberek hozzáállását, elkötelezettségét a támogatás, a siker irányába befolyásolja. Meghatározó, hogy a vezetők és a dolgozók megértsék, elfogadják és egyben elkötelezettek is legyenek a változások iránt, kellő információval és eszközökkel rendelkezzenek a kitűzött teljesítmény- vagy egyéb célok eléréséhez.

A CM folyamata és eszköztára kiterjed a változás teljes spektrumára, így a szervezet, az üzleti folyamatok, az emberi erőforrás, a technikai rendszerek megváltoztatásának kezelésére.

A CM legfontosabb eszközei

 • átfogó változási terv készítése
 • tájékoztatás és bevonás
 • oktatás és folyamatos segítségnyújtás
 • szervezeti hatások kezelése
 • teljesítmény-elismerés arányos motivációs rendszer kialakítása és bevezetése, működtetése

A Breznay Consulting Kft. kiemelt feladataként tekint az üzleti folyamatok újratervezése terén megbízást adó ügyfelünk cégének, vállalkozásának célrendszerének elérésére, annak maradéktalanul hatékony és jövedelmező működtetésére, a sikerhez szükséges eszköz, forrás támogatottság meghatározásához és megteremtéséhez kapcsolódó szakértői tevékenységre, illetve az együttműködés teljes keresztmetszetében a Management Assurance Services, a tanácsadói szolgáltatás magas minőségére.

Üzleti folyamatok újratervezése – BPR