Szervezetfejlesztés

Minden gazdasági szerveződés tevékenységének meghatározó célja a piaci jelenlét folyamatos erősítése mellett a hozzáadott érték megteremtése eredményeként elérhető jövedelmezőség maximalizálása, melyhez harmonikusan és szinergikusan működő szervezeti egységek szükségesek.

A szükségszerűen fenntartandó gazdasági bővülés ugyanakkor megújuló szervezeti feladatokat is követel, melyek eredményes gyakorlásának/végzésének alapja jól képzett, belső szervezeti helyüket jól kezelő, hatékonyan motivált, együttműködő munkatársak közös tevékenysége.

Cégünk kiemelt fontosságúnak ítéli a cégek összetett szervezeti működését, így annak elemzésében és optimalizálásában, Megbízói igények szerint független tanácsadóként vesz részt.

Jelenségek, melyek a cég szervezetének fejlesztésére vonatkozó igényt jelzik –

 • minden döntést a vezető (tulajdonos) hoz meg, ami egyre gyakrabban okoz fennakadást a működésben
 • fontos feladatoknak nincs vagy akár több felelős gazdája is van egyidejűleg
 • a cég már annyi alkalmazottal dolgozik, hogy ezek mindennapi munkájának megszervezése egyre több feladatot jelent
 • a cég piaca lehetővé tenné a jelentősebb bővülést, de ehhez nagyobb áteresztőképességre, biztonságosabb és kezelhetőbb folyamatokra van szükség
 • a cég fejlődéséhez fontos olyan új területeket kiépíteni, amely(ek) működtetésére a vezető(k)nek nincs elegendő kapacitásuk vagy tapasztalatuk
 • egyes feladatok elvégzésének minősége nem mérhető, nem számon kérhető
 • tisztázásra szorul a “ki mit engedélyezhet, mihez férhet hozzá” kérdéskör
 • kialakult egy költséges szervezet, melyet a piac csak nehezen tart el
 • a meglévő szervezeti rendszer hatékonyságával kapcsolatban vannak fenntartások
 • a munkafolyamatokat spontán, szokások alapján végzik, de ez érezhetően gátja a hatékonyság növelésének, a további fejlődésnek
 • a munkatársak önállóan csak kevéssé hatékony munkára képesek (a vezető távollétében a teljesítmény jelenősen visszaesik)
 • gond van a dolgozók motiváltságával – még a felelős munkatársak hozzáállása sem teljesen felel meg a vezető elvárásainak, a munkatársak állandóan teljesen elfoglaltak, de a feladatok késve vagy sehogy nem készülnek el
 • a Vezetőség vagy a munkatársak igénylik a feladatkörök pontos, jogilag is magalapozott meghatározását

Lehetséges fejlesztési irányok

 • cégen belüli munkamegosztás újrastrukturált kialakítása
 • szervezeti pozíciók kialakítása
 • felelősségi viszonyok, kompetenciák, kommunikációs szabályok kialakítása
 • mérési, értékelési szempontok meghatározása
 • folyamatok meghatározása, szervezeti működési szabályzat (SZMSZ) kialakítása, munkaköri leírások illeszkedő rendszerének kidolgozása

A fejlesztések révén elérhető eredmények

 • a cég stratégiájához kapcsolódó rövid-, és középtávú üzleti céljaihoz, valamint a rendelkezésre álló erőforrásokhoz illesztett szervezeti rendszer kialakítása
 • pontosan meghatározott, számon kérhető feladatkörök
 • felelős gazdája van a cég működése szempontjából fontos feladatok mindegyikének
 • kialakulnak önálló feladattal, felelősséggel, kompetenciával bíró egységek, amelyek irányíthatók és számon kérhetők
 • munkatársak számára kijelölhető bizonyos fejlődési irány
 • bővülési igény esetén a szükséges erőforrásokkal kapcsolatos elvárások pontosabban meghatározhatók
 • csökken a munkatársaktól való függőség (fluktuáció kockázata)
 • a vezetés aránytalan és szükségtelen terheltsége csökkenthető

A szervezet fejlesztése vagy átalakítása után határozott elvárás, hogy a cégnél dolgozó állomány képes és alkalmas legyen a motivált viselkedésre, teljesítményének növelésére a teljesítmény mérésének segítségével és ennek a teljesítménynövekedésnek, mint egyfajta példának a sugárzására a munkaadó illetve munkatársak irányába.

Ezen állapot eléréséhez kínálunk Önnek, cégének többféle, külön-külön vagy együttesen alkalmazható módszert

 • Szervezeti struktúra specifikus SWOT analízis elemzése
 • Kompetencia analízis, kultúra felméréssel
 • Belső értéklánc elemzés
 • Stratégiai tervezés
 • Változásmenedzsment terv
 • Humánerőforrás stratégia kialakítása (építés, átalakítás)
 • A szervezeti belső PR alapjainak letétele (vállalati kultúra)
 • A szervezeti image kialakítása
 • Az átalakult szervezeti struktúra kommunikálása, és realizálása
 • Motivációs és kompenzációs rendszer kialakítása
Szervezetfejlesztés