Teljes körű cégátvilágítás és cégértékelés

A Breznay Consulting Kft. e tevékenysége során a Megbízó cégénél, vállalkozásánál lévő gazdaságossági érvényesülését tekinti át, melyen az elérhető legkiterjedtebb eredmény elérése értendő a legmagasabb szintű elégedettséggel együttesen értelmezve.

A cég tejes körű átvilágításhoz meghatározóan fontos a fő tevékenységi kör alapos ismerete, mivel adott esetben ezen ismerethiány hibás következtetésre vezethet.

A cégátvilágítás átfogó tevékenység, amely alapjaiban a költséggazdálkodástól a likviditásvizsgálaton keresztül a szervezeti struktúrák áttekintésével a munkaerő gazdálkodásig terjedhet.

A cégátvilágítás – az információk bizalmas, titoktartási kötelezettség elveit betartó kezelése mentén – összefoglaló értékelést ad a cégben tulajdonosként érdekeltek, a cégvezetés számára, illetve abban akvizíció útján tulajdont szerezni akarók számára, ugyanakkor javaslatokat is megfogalmaz a változtatásokra.

A cégátvilágítás rövid összefoglalása

 • a cég tevékenységének megismerése vezetői beszámoló alapján
 • a szervezeti felépítés, illetve az alkalmazott vezetői stratégiák átvilágítása a cégiratok, belső utasítások és további vezetői interjúk alapján
 • a cég piaci helyzetének elemzése az alvállalkozói, beszállítói kör, valamint a vevői kapcsolatok alapján
 • a cég gazdasági statusának elemzése és értékelése a különböző beszámolók, bevallások, jelentések, dokumentumok, adatok alapján (számvitel, TB, adó, banki kapcsolatok, egyéb)
 • a tevékenységhez kapcsolódó informatikai rendszerek áttekintése
 • a költségek, ráfordítások rendszerének elemző vizsgálata
 • a controlling rendszer áttekintése, illetve tevékenységének vizsgálata
 • a cég likviditáskezelésének átvizsgálása likviditásmanagement (cash-flow adminisztráció, cash-flow tervezés, Terv/Tény elemzés)
 • a kiszervezett egyéb háttér tevékenységek vizsgálata (például bérszámfejtés, könyvelés, egyéb)

A cég átvilágításának eredménye az alkalmazott munkamódszerek és a cég kultúrájának megismerését követően készítendő Jelentésben kerül rögzítésre.

A Jelentés célja és feladata azoknak a területeknek a részletes bemutatása, amelyek a cég hosszabb távú stabilitása szempontjából változtatás nélkül kockázatot jelenthetnek, illetve amelyek fejlesztésével a működés hatékonysága növelhető, leírva a feltárt fejlesztési lehetőségeket, azok megvalósításának módjait.

Cégértékelés

Cégértékelés, mint összetett elemzői folyamat az adott cég valós értékének és gazdasági helyzetének meghatározását jelenti, tekintve, hogy a cég értéke nem azonos az abba tartozó termelőeszközök, áruk, ingatlanok összesített értékével. A cégértékelési tevékenység – meghatározó módon management kivásárlás, üzletrész értékesítés, tőke bevonás esetén – elsősorban a befektető oldaláról az ajánlati ár, az eladó oldaláról az eladási ár, mint tárgyalható és megegyezést előkészítő értékfelület közelítő meghatározását segíti elő.

A cégértékelés – a szükséges alapdokumentumok bevonásával – történhet többek között –

 • diszkontált cash-flow alapon
 • piaci mutatók alapján
 • újraelőállítási módot alkalmazva
 • egyéb módszerekkel (forgalmi érékelés, eszközértékelés, fedezeti értékelés, hozzáadott gazdasági érték)

Bármely piaci területen érdekelt cég értéke több faktortól függ – cash flow, eszközérték, pénzügyi történet, tárgyi eszközök struktúrája és állapota, haszonbérleti feltételek minősége, versenyképes piaci jelenlét, ipari, gazdasági és szolgáltatási pozíció. Mindezen jellemzők, a veszteségfeltárás és tartalékok elemzése, likviditás vizsgálat, tőkeszerkezet és eladósodottság vizsgálat, jövedelmezőképesség vizsgálat, hatékonyságvizsgálat mellett meghatározó azonban, hogy a cég mekkora elfogadható bevételt, illetve készpénzt biztosít a kötelezettségek kompenzációjához.

A transzparens cégértékelés főbb összetevői –

 • vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet átfogó vizsgálata
 • piaci helyzet, piaci trendek átfogó vizsgálata
 • adó, jogi és egyéb kockázatok elemzése
 • üzleti cégérték számítása
 • adott gazdasági és politikai környezet hatástanulmánya
 • lokációs előnyök és hátrányok összevető elemzése

A Breznay Consulting Kft. tapasztalatával, szakértelmével nyújt megoldást cégértékelési megbízásra.

Teljes körű cégátvilágítás és cégértékelés